Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę MAXIMUS - Polskie Agarozy z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i wykorzystanie ich w celach marketingowych i promocyjnych (np. konkursy i akcje promocyjne, newsletter, specjalne rabaty dla zarejestrowanych użytkowników)

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 powołanej ustawy w celu prowadzenia marketingu własnych usług i produktów przez Firmę.

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, zwłaszcza o prawie wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Nasi klienci: